Del |

Artikler

Svend Erik Madsen har kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL. Han er netop blevet indlagt med en forværring af sin sygdom – men i sin egen stue hjemme (udlagt) i lejligheden på Frederiksberg.

En omfattende dansk sundhedskaravane drager i den kommede måned til Silicon Valley for at markedsføre danske it-løsninger inden for sundhedssektoren. Det er indenrigs-og sundhedsminister Bertel Haarder, der står for den symbolske start af karavanen ved at krydse Golden Gate broen på cykel den 24. oktober.

 

På Mentaline kan forbrugeren mod et gebyr møde psykologer, coaches og terapeuter. Når den rette er fundet, kan man få en online-konsultation og betale med sit betalingskort.

Danmarks offentlige sundhedsportal, Sundhed.dk, har et godt øje til Facebook og andre sociale medier. De sociale medier har nemlig forstået at engagere sine brugere på en måde, som den danske sundhedsportal kun har våde drømme om. 

Dansk Erhverv sætter i dag fokus på telemedicin på en konference, som kan være med til at løse nogle af de udfordringer, sygehusene står overfor.

Responstiden i regionen er forbedret det sidste år efter at Region Hovedstaden overtog ansvaret for ambulancedriften i hovedstadsområdet.

Der kan være flere penge på vej til byggeri af nye og moderniseringen af eksisterende sygehuse end de 40 milliarder kroner, regeringen har afsat. Private virksomheder er nemlig parate til at investerere store summer i blandt andet medico-teknisk udstyr, vurderer Dansk Industri, der opfordrer til at åbne op for private investorer.

Der er mere end 6.000 kilometer fra Danmark til Mongoliet, men fremover skal danske læger hjælpe med at stille en diagnose, når patienter med hudproblemer søger hjælp hos lægerne i Mongoliet.

Projektet Det Borgernære Hospital har på ti måneder skabt tre telebaserede it-løsninger, der sikrer, at fremtidens patient på trods af knaphed på behandlere får den rette information og behandling på rette tid og sted.

En psykiater, der sidder i København, kan sagtens hjælpe en patient, der befinder sig i den anden ende af landet. Det er idéen i et projekt, der giver etniske minoriteter i yderområderne mulighed for behandling på modersmål. 

Forskere på amerikanske MIT er kommet et skridt videre i udviklingen af intelligente tekstiler. Et 'akustisk' fiber skal bane vejen for tøj, der både kan optage og afspille lyd og på den måde også opfange og monitorere signaler fra kroppen til medicinsk brug.

Desentralisering av spesialisthelsetjenester har lang tradisjon i Norge, først og fremst ved at spesialister ambulerer til lokalsykehus, helsesentre eller liknende.

40 mia. kr. skal over de kommende 10-15 år opgradere det danske hospitalsvæsen med 20 store sygehuse. Men er det nødvendigt med store sygehusenheder, spækket med sengepladser og håndskrevne journaler?

Det er problematisk, at telemedicin slet ikke er tænkt ind i de nye sygehusplaner. Telemedicin vil være langt mere anvendeligt, når supersiloerne står færdig, og derfor bør de dimensioneres anderledes, mener Klaus Phanareth, formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. 

På Svendborg Sygehus har overlæge Kenneth Egstrup i ca. et år planlagt virtuel stuegang i hjemmet for patienter med hjertesvigt. Tanken er, at patienten bliver stabiliseret på sygehuset og sendt hjem inden for to-tre døgn med en patientkuffert.

Frederiksberg Hospital har netop sendt de første patienter hjem med en hospitalskuffert. Den største udfordring har været at sikre en stabil bredbåndsforbindelse mellem hospital og patientens hjem.

Telemedicin, dvs. sundhedsydelser leveret over afstand ved hjælp af teknologi, vil fremover få et større fokus end hidtil. Det fremgår af den aftale om sundheds-it, som regeringen og Danske Regioner fremlagde i weekenden.

»Vi er presset ud i en situation, hvor udsigterne for at få nok sundhedspersonale er så dyster, at vi er tvunget til at bruge telemedicin. Men hidtil har vi manglet en samlet strategi, så der skal tænkes kreativt,« siger Lars Hulbæk fra MedCom.

Som det første sted i Danmark tilbyder Svendborg Sygehus nu patienter med hjertesvigt en patient-kuffert til at tage med hjem. Kufferten indeholder medicinsk udstyr og et webcam, så patienten kan se og tale med lægen uden at skulle på hospitalet.

Ny analyse som Teknologisk Institut har udarbejdet på vegne af Dansk Energi viser samfundsmæssige gevinst af telemedicin.

Det er på tide at sende whiteboards på pension og få overblikket tilbage på hospitalerne. Det skal gøres via elektroniske tavler, der skal nedsætte risikoen for fejl. Systemet er udviklet af den danske virksomhed Retilog, og Vækstfonden har investeret 8,5 millioner kroner i projektet.

Med en investering på 9 millioner kroner, har Startkapital taget hul på at starte nye danske vækstvirksomheder, der er drevet af en konkret efterspørgsel i markedet.

En af de første virksomheder udviklet ud fra dette koncept er eMedLink. Virksomheden skal sammen med partnere i blandt andet det danske hospitalsvæsen skabe, udvikle og sælge en teknologisk platform, der gør det nemt og sikkert for patienter med kroniske lidelser at være ”indlagt” i deres eget hjem.

Der er et stort potentiale i telemedicinsk behandling.

Finn Klamer er årets modtager af Carlsbergs Mindelegat. Han får først og fremmest prisen for sit store engagement og sin vedholdenhed i udviklingen af it i praksissektoren.