Del |

Evidensniveau

Jeg blev spurgt, hvorfor telemedicin endnu ikke er implementeret, hvis der foreligger tilstrækkelig evidens.

Og det kan der jo være mange forklaringer på. Først og fremmest består spørgsmålet af to, af hinanden, uafhængige dele: 1) implementering og 2) tilstrækkelig evidens. Hvad angår det første, så ved jeg ikke meget herom. Der er dog forsket en del i implementering og facilitatorer og barrierer herfor. Jeg vil tro, de samme aspekter gælder telemedicin som så mange andre interventioner.

Hvad angår tilstrækkelig evidens, så er det mere min hjemmebane. Ikke desto mindre en hjemmebane, som er noget diffus. For hvornår er evidensen tilstrækkelig?

Det er en gennemgående og oftest overraskende følelsesladet diskussion indenfor telemedicinske fora. Nogle, og jeg vil med det samme bekende mig til den fløj, mener at RCT er den eneste vej til at skabe troværdig evidens. Andre mener, at andre studiedesigns er tilstrækkelige. Jeg er for så vidt enig i at designet skal harmonere med forskningsspørgsmålet. Og i ganske mange tilfælde, er det ganske oplagt, hvilket design, der passer til spørgsmålet. Men lige netop i forhold til telemedicin diskuteres dette alligevel igen og igen.

Der er således i dag en masse litteratur om telemedicin, og mange som hævder at have skabt den nødvendige evidens for implementering. Men da der ikke forelægger resultater fra større, randomiserede studier er der, efter min mening, endnu ikke tilstrækkelig evidens. Så hvis jeg var en af dem, der bestemte, ville jeg ikke på det nuværende grundlag træffe en beslutning om at indføre en telemedicinsk behandling. Det vil de faktiske beslutningstagere tilsyneladende heller ikke. Men om det er fordi de er enige med mig, eller om de har andre grunde, kan jeg ikke udtale mig om.

Hvordan problemet om tilstrækkelig evidens løses, og hvorvidt der nogensinde vil blive enighed, det kan kun tiden vise… Det samme gælder i øvrigt spørgsmålet om, hvad beslutningstagerne skal vide, for at indføre telemedicin.


Comments

important Breitling Chronomat 01 Diamondworks. the newest Breitling study inherited the legibility combined with kind of info from its well-liked precursor. it truly is beauty destination is based on a unique usually-decided pattern, a whole new function published into the watch design and style. the actual world Replica Watches wide Breitling consider consists of unidirectional spinning frame imprinted which has exceptional numerals. these guys various consisting of diamond rings confronted from three series and consequently cambered hour-marker pens underscored by four gems kind of grander dimensions.