Del |

Podcast fra "Sammenhæng og koordination i sundhedsvæsnet - kan IT gøre en forskel?"

Teknologirådet afholdt i samarbejde med Folketingets sundhedsudvalg seminaret "Sammenhæng i sundhedsvæsenet - kan IT gøre en forskel?" den 3. marts 2010. Podcast fra alle mundtlige oplæg og powerpointpræsentationer fra de oplægsholdere, som benyttede det, findes på link nedenfor.