Del |

Blog: Innovation kræver jord under neglene

Publiseret på Region Hovedstaden 20.08.12, Susie Ruff, Centerleder for Center for Sundhedsinnovation, Region Hovedstaden

Hvordan får vi innovation ind under huden på ledere og medarbejdere i klinikken?

Der bliver skrevet og talt meget om innovation – men hvad er det? Og hvordan gør man? Innovation og innovationsværktøjer er midler til at skabe nye løsninger på de udfordringer, som vi imødeser i klinikken. Og udfordringer, som vil vokse – manglende hænder, manglende budgetter og flere patienter med kroniske sygdomme osv.

Man kan ikke læse sig til, hvordan man anvender innovation som metode. Innovationstankegangen/-kulturen og instrumenterne til at skabe nyt i klinikken skal ind under huden ved at prøve det og gøre det. I Center for Sundhedsinnovation har vi valgt at innovere med fokus på brugerne. I vores tilfælde både medarbejdere (herunder ledere) og patienter – dvs.patientinddragelse.

Vores tilgang til at skabe nyt er ikke baseret på naturvidenskabelige metoder. Der er tale om hurtig afprøvning af idéer og koncepter direkte i klinikken og mulighed for at lave fejl og vende tilbage i processen og gøre det om. Når man arbejder med innovation som et middel, skal man være åben for fejltagelser.

Vi skal være åbne over for at arbejde på tværs med partnere, som er anderledes end os – der skaber vi sammen de nye idéer og arbejder videre med dem. Her tænker jeg på andre sektorer, private virksomheder, forskere, designere. Det kræver træning og teambuilding at få så forskellige kulturer til at samarbejde. Samarbejdsformen er unik og har givet helt nye vinkler til klinikken og til erhvervslivet.

I projektet Healthcare Innovation Lab, som netop arbejder på tværs af klinik og virksomhed, deltog tre afdelinger fra tre hospitaler her i Region Hovedstaden til at udvikle tre nye løsninger til sundhedssektoren i et sådan samarbejde. Ved at deltage i dette innovationsforløb (herunder at prioritere tid og ressourcer væk fra det daglige arbejde) var de ”tvunget til” at komme helt tæt på produktudviklingen og få innovation under huden. De var selv med til at skabe deres egen prøveversion. Læs om deres erfaringer her:

Hjemmeside Healthcare Innovation Lab

FAKTA: Healthcare Innovation Lab
Den 1. februar 2010 søsatte Center for Sundhedsinnovation spydspidsprojektet ”Healthcare Innovation Lab” som et Offentligt-Privat Innovationssamarbejde (OPI) mellem 26 partnere. I Healthcare Innovation Lab udvikler man 3 nye prototyper og koncepter som direkte skal kunne anvendes og implementeres på relevante hospitalsafdelinger. Healthcare Innovation Lab er blandt andet inspireret af Kaiser Permanentes enestående ”Garfield Innovation Center” i San Francisco. Healthcare Innovation Lab er dog bredere i sin tilgang til innovation, idet både erhvervsliv, forskningsinstitutioner og patientforeninger inviteres med allerede i de tidlige stadier af innovationen med hospitaler m.v. Andre relevante kompetencer med ekspertise inden for brugerinvolvering, herunder designere og antropologer, inviteres også med.