Del |

Behandlingen skal hjem i dagligstuen

Regeringens ekspertpanel kommer medio november med anbefalinger til hvilke supersygehuse, der skal have støtte fra puljen på 40 mia. kr. Anbefalingerne kommer uden en samlet national plan for telemedicinske løsninger. Danske Patienter er bekymrede for konsekvenserne for patienterne.

Medio november kommer ekspertgruppen med anbefalinger til regeringen om, hvilke projekter der skal have støtte fra de sidste 15 mia. kr. af en samlet pulje på 40 mia. til nye supersygehuse, der skal bygges over de næste ti år. Ekspertgruppens anbefalinger kommer uden en samlet national plan for telemedicinske løsninger, der netop skal være med til at løse sammenhængsproblemer på tværs af regioner, sygehuse, specialer og sektorer.

Danske Patienter er bekymrede for konsekvenser for patienter af, at man nu alene bygger oven på allerede de eksisterende strukturer, som vi ved ikke kan skabe den nødvendige sammenhæng for patienter hvis forløb går på tværs af både specialer og sektorer. Danske Patienter opfordrer i et nyt indspil de nationale myndigheder til at formulere ambitiøse, forpligtende, nationale standarder for telemedicinske løsninger, så udviklingen går fra enkelte pilotprojekter til integrerede løsninger, som kan komme patienter til gode i hele landet.

Formand for Danske Patienter Lars Engberg hæfter sig ved, at der puttes mange mursten i nye supersygehuse, uden at dimensioneringen udvikles tilstrækkeligt i sammenhæng med planer for udrulning af de nødvendige borgernære tilbud - som netop telemedicin.

”Løsningerne eksisterer og gevinsterne har længe været påvist. Det er derfor helt uforståeligt, at der ikke for længst er sat skub i udrulning af telemedicinske løsninger på nationalt plan, og i Danske Patienter er vi bekymrede for om de fremtidige investeringer i sygehusbyggeri er fremsynede nok til, at telebaserede løsninger kan udvikles i takt med patienternes behov” udtaler Lars Engberg.

Der er solid dokumentation for gevinsterne; færre fejl, bedre behandlingskvalitet, færre genindlæggelser, kortere liggetider og større livskvalitet for patienterne. Alligevel tøver regeringen og regionerne med at foretage de nødvendige handlinger og investeringer, og laver en sygehusstruktur, der ikke i tilstrækkelig grad tager højde for fremtidens patienters behov og de teknologiske muligheder ved tværsektoriel telemedicin.

”Det er manglende respekt for patienters tid og hverdagsliv, at lange ventetider og utallige belastende transporter er vilkårene for alt for mange mennesker med kroniske og længerevarende alvorlige sygdomme. I dag har vi telebaserede løsninger, som kan spare patienternes tid og sikre bedre sammenhæng på tværs af hospitaler, praktiserende læge og kommune. Nu mangler vi bare handling”. udtaler Lars Engberg.

Telemedicinske løsninger kan sikre overvågning, behandling og kommunikation mellem patient og sundhedsprofessionelle, bedre samarbejde og deling af oplysninger mellem sundhedsfagligt personale over lange afstande, så der bliver lettere adgang til specialistvurderinger – også i de tyndtbefolkede egne af Danmark. Lungepatienter kan måle deres lungefunktion og iltmætning i blodet, og hjertepatienter bliver udstyret med en lille sender, som løbende aflæser hjerterytmen og sender informationerne ind til sygehuset. Praktiserende læger og hjemmesygeplejen kan sende billeder og holde videokonferencer med specialister på sygehusene.

"Hvis sundhedsvæsenet stiller det nødvendige udstyr til rådighed, kan og vil patienter klare meget selv fra deres eget hjem, så de slipper for at gå til undersøgelser og kontrol på sygehuset. Telemedicin vil også lette adgangen til specialister, da den praktiserende læge og patienten kan kommunikere med specialister, selvom der er lang afstand til nærmeste supersygehus" fortsætter Lars Engberg.

Telemedicinske løsninger kan give patienter større uafhængighed af sundhedsvæsenets organisering og arbejdsrytmer og dermed give patienter bedre vilkår til at håndtere et liv med sygdom - redskaber som er helt centrale i en tid, hvor antallet af mennesker med en kronisk lidelse, som skal leve et fuldt liv på arbejdsmarkedet, under uddannelse og i familien, er stigende.


Forslag fra YouTube

Loading...
Loading...