Del |

Et amerikansk kig ind i den danske sygehusfremtid

Telemedicin og modeller, hvor man udvikler fremtidens operationsstuer. Min rundtur i USA gav mig masser af inspiration til smarte løsninger i de nye supersygehuse, der skal opføres for 40 mia. kr. For ikke alle pengene skal bruges på mursten.

af Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister,  bragt i Ugeskrift for Læger 8. november 2010.

Det var spændende i sidste uge at besøge nogle af verdens bedste hospitaler og sundhedseksperter på den anden side af Atlanten – ikke mindst set i lyset af, at vi i Danmark står foran historisk store investeringer i nye sygehuse.

Jeg besøgte elitehospitalet Partners Health Care i Boston, der har et patientgrundlag svarende til Danmarks befolkning.

I Californien besøgte jeg bl.a. Garfield Innovationscenter, som er en del af Kaiser Permanente. Centret har opstillet modeller af enestuer og operationsstuer i fuld skala. Selv om stuerne er indrettet i det, der mest af alt minder om en lagerhal, virkede det fuldkommen realistisk med patientsenge og moderne operationsudstyr og – og det er netop det, der er meningen.

Innovationscentret er indrettet for, at man eks. kan afprøve, hvordan en operationsstue eller enestue indrettes bedst muligt – hvor der skal være udtag til ilt og måleudstyr mv. og hvilke materialer der kan bibringe et mindre hospitaliseret indtryk - for at personalet får de bedst mulige arbejdsgange og patienterne en bedre og måske mere hjemlig oplevelse.

Resultaterne bliver brugt, når der skal opføres nye hospitaler, eller når gamle hospitaler skal renoveres. Det er en spændende tanke at prøve alting igennem, inden man lægger sig fast på en bestemt model for nye sygehuse – noget vi godt kan lære af i Danmark.

På besøg hos hospitalskæden Sutter Health oplevede jeg telemedicinsk overvågning af intensiv patienter.

Jeg prøvede selv at sidde med headset på foran seks computerskærme, hvorfra en specialtrænet sygeplejerske med lægelig støtte overvåger intensiv patienter på andre sygehuse.

På den måde kan man fra et større sygehus hjælpe med overvågningen af patienterne på et mindre sygehus, hvor der er mindre specialisering.

Amerikanerne bruger en betydeligt større del af BNP på sundhed, end vi gør i Danmark – 16 procent i USA mod 9,8 procent i Danmark. Så der kan de lære af os.

Alligevel håber jeg, nogle af ideerne til hvordan man arbejder med at indrette sygehuse kan inspirere, når vi de kommende år bruger 40 mia. kr. på nye sygehuse, så ikke alle pengene bliver brugt på mursten.
Mindst 20 procent skal bruges på apparatur – 25 procent på universitetshospitaler.