Del |

Telemedicin er fremtiden for sygehusene

Ny teknologi skaber nye muligheder i et offentlig-privat samarbejde. Der er store forventninger fra politisk hold, og vi skal være klar til at handle på det, sagde Vibeke Storm Rasmussen på dagens konference om telemedicin.
Vibeke Storm Rasmussen
Foto: Dansk Erhverv

Sygehusene står over for store udfordringer. Der skal leveres bedre service og kvalitet til borgerne og gerne for færre ressourcer. Samtidigt er vi klar over, at vores ønske om stigende velfærd kræver, at vi skaber ny vækst i erhvervslivet. 

Dansk Erhverv sætter i dag fokus på telemedicin på en konference, som kan være med til at løse nogle af de udfordringer, sygehusene står overfor.

”I Dansk Erhverv er vi optaget af, hvordan vi kan bygge bro mellem offentlige og private aktører. Sammen kan vi vende vores udfordringer til nye muligheder. Inden for sundhedsområdet er det oplagt, at it og den brugerdrevne innovation er nøgleelementer til succes,” sagde Katia K. Østergaard i sin velkomst. 

”Telemedicin er et begreb, som vi i de kommende år forhåbentligt kommer til at høre meget mere om. På konferencen i dag er formålet at bringe os videre på denne færd,” fortsatte hun. 
Fokus på pris og omkostninger

En presset økonomi medfører fokus på pris og omkostninger for sygehusene, understregede Vibeke Storm Rasmussen, Regionsrådsformand i Region Hovedstaden i sit indlæg på konferencen.

”Teknologi kan frigøre ressourcer via effektivisering af arbejdsgange og medinddragelse af patienter. Ny teknologi skaber nye muligheder i et offentlig-privat samarbejde. Der er store forventninger fra politisk hold, og vi skal være klar til at handle på det,” sagde Vibeke Storm Rasmussen.

Hun pointerede desuden det væsentlige dilemma mellem at diskutere afvikling og udvikling.
”Nu har vi mulighed for at tage en udviklingsdiskussion, og det er en win-win-diskussion,” sagde hun.

Udgangspunktet for konference er det konkrete projekt ”Det borgernære hospital”, som er blevet udviklet af CSC og Herlev Hospital i samarbejde med Dansk Patienter og eMedlink.