Del |

Videotolkning på hospitaler kan spare 16 mio. om året

Videokonferencer, billedanalyser og hjemmemonitorering er nødvendigt for at spare sengedage og plejepersonale på sygehusene, lyder anbefalingen i en ny rapport om telemedicin.

Telemedicin har hidtil været et forholdsvis fremmed begreb i Danmark. Nu har pressede budgetter imidlertid givet fjernmedicinsk behandling en central placering som arbejdskraftbesparende metode.

Derfor har den fællesoffentlige projektorganisation MedCom udarbejdet en udredning for ABT-fonden, der skal sætte lys på de muligheder og udfordringer, telemedicin kan give danskerne.

Her lyder anbefalingen at skrue op for brugen af videokonferencer, billedudveksling og hjemmemonitorering. På den måde vil der blive frigjort tid og penge nok til at tage sig af det stigende antal kroniske patienter, samtidig med at der kan spares penge i en sektor, hvor budgetterne og antallet af ansatte er i mangel, fortæller chefkonsulent i MedCom Lars Hulbæk.

»Vi er presset ud i en situation, hvor udsigterne for at få nok sundhedspersonale er så dyster, at vi er tvunget til at bruge telemedicin. Men hidtil har vi manglet en samlet strategi, så der skal tænkes kreativt,« siger Lars Hulbæk, som samtidig er programleder for det nationale telemedicinprogram, som blev udarbejdet i 2008 under den fællesoffentlige organisation Digital Sundhed.

For spredte løsninger
Alle regionerne har eksperimenteret med telemedicin på forskellig vis, fremgår det af udredningen. Især ligger fokus på de kroniske patienter med f.eks. KOL, diabetes eller hjertesygdomme, hvor der virkelig er noget at hente, hvis patienterne selv kan klare størstedelen af overvågningen hjemmefra.

Men hidtil har der været åbent for at opfinde og indkøbe egne proprietære løsninger til forskellige formål, og det er den tankegang, regionerne og støttekronerne skal væk fra. Indkøbte løsninger skal kunne bruges til overvågning af flere typer sygdomme og på tværs af faglige og geografiske grænser.

»Hidtil har telemedicinprojekterne i Danmark været små løsrevne projekter, og det er gået trægt. Men nu er tiden inde til at se, hvad vi kan føre ud i stor skala ved brug af standardløsninger,« siger Lars Hulbæk.

ABT-fonden har hidtil givet henholdsvis 41 og 9,1 mio. kr. til et teletolkningsprojekt med brug af videoudstyr og et telesårprojekt, hvor hjemmeplejen sender fotos videre til sårspecialister på hospitalet. 

Alene første projekt mener Lars Hulbæk, vil spare sygehusene og den kommunale sektor for 15-16 mio. kr. årligt, når det efter fem år er blevet udbredt og implementeret over hele landet. Målet er, at teletolkning skal være et tilbud på 90 procent af relevante sygehuse, og de 41 mio. kr. dækker her alt udstyr.