Del |

Dialog om National Strategi for Telemedicin - første udkast ude

National Sundheds-it offentliggør 21.oktober det første udkast af en national strategi for telemedicin.

NSI og Sundhedsstyrelsen har af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fået til opgave at udarbejde en national strategi for telemedicin inden udgangen af 2011.

Formålet er at styrke den nationale styring og koordinering af telemedicinområdet i Danmark. Telemedicinstrategien sigter mod at sætte forretningsmæssige rammer og anbefalinger for den tværsektorielle anvendelse af telemedicin i de kommende år.

Strategiprocessen har været i gang siden sommer, og på baggrund af tæt dialog med det Rådgivende udvalg for telemedicin og eksisterende materiale på området, er der nu udarbejdet et dialog udkast til strategi.

LÆS DIALOG-UDKAST TIL STRATEGI

NSI vil i de næste 2 uger gerne i dialog med parterne i sundhedsvæsenet om strategiudkastet. Vi opfordrer derfor alle med interesse for telemedicinområdet til at læse strategiudkastet.
Forslag til hvordan vi kan gøre strategien bedre kan sendes skriftligt til nedenstående kontaktpersoner. Hvis man ønsker at uddybe de skriftlige kommentarer står NSI til disposition til dialogmøder i uge 43 og 44. NSI har på nuværende tidspunkt aftalt møder med industrien, regionerne og lægeforeningen.

 

Efter dialogrunden vil det reviderede strategiudkast blive forelagt det Rådgivende udvalg for telemedicin den 9. november, hvorefter strategien sendes i offentlig høring.
Efter drøftelse i den Nationale bestyrelse for Sundhed-it den 24. november, forventes ministeriet at offentliggøre strategien i december 2011.  

Det rådgivende udvalg består af:

 • Flemming Christiansen  Kontorchef NSI (formand) NSI
 • Niels Würgler Hansen Centerchef Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Steen Dalsgård Jespersen Chefkonsulent Sundhedsstyrelsen
 • Rikke Sølvsten Sørensen Specialkonsulent Servicestyrelsen
 • Lisbeth Nielsen Kontorchef Danske Regioner
 • Regionerne/RSI Peder Jest Direktør Odense Universitetshospital
 • Regionerne/RSI Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland
 • Poul Erik Kristensen Konsulent KL
 • Lisbeth Ravn Informatikchef Københavns Kommune, Kommunerne 
 • Kommunerne Henriette Jacobsen,  Projektleder  Odense kommune
 • Lægeforeningen Klaus Klausen Overlæge Region Sjælland
 • Flemming Skovsgaard Speciallæge i almen medicin PLO
 • Dansk Sygeplejeråd (DSR) Dorte Steenberg Næstformand DSR DSR
 • Davor Mucic  Speciallæge i psykiatri Behandlingscenter Den Lille Prins, Det lægefaglige selskab (LVS)
 • Det lægefaglige selskab (LVS) Rolf Jelnes Overlæge dr. Med. Sygehus Sønderjylland 
 • Anne Dichmann Sorknæs Cand.jur Syddansk Universitetscenter, Dansk sygeplejeselskab (DASYS)
 • Inge Madsen Adjunkt, MI VIA University College, Dansk sygeplejeselskab (DASYS)
 • Lene Silassen Formand for Det Nationale Forebyggelsesråd Københavns Kommune
 • Birthe Holm Formand for Sjældne Diagnoser Sjældne Diagnoser
 • Lars Hulbæk Programleder, National Telemedicin Medcom
 •  Jens Rastrup Andersen Projektmedarbejder Sundhed.dk
 • Christian Graversen Chefkonsulent DI ITEK
 • Freddy Lykke Managing Director CSC
 • Medicoindustrien Bjarne Roed Country Sector Lead Siemens A/S
 • Birgit Lübker Seniorkonsulent Teknologisk Institut/GTS
 • Klaus Phanareth Overlæge dr. Med Frederiksberg Hospital
 • Claus Duedal Pedersen  Konsulent Planlægningsafdelingen, OUH
 • Claus F. Nielsen  International Manager Delta