Del |

Digitale danskere kan spare milliarder

Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi viser vej til fremtidens velfærd. Nye digitale løsninger giver øget adgang til egne sundhedsdata og mere sammenhængende forløb for patienterne

Danske Regioner: Parterne bag den nye digitaliseringsstrategi har sat sig det ambitiøse mål, at digitale selvbetjeningsløsninger i 2015 skal være det naturlige førstevalg, når danskerne bestiller pas, vælger vuggestueplads eller søger om en byggetilladelse.

Danskerne er allerede i dag en af verdens mest it-parate befolkninger, og ti års målrettet arbejde med digitalisering har gjort, at den danske offentlige sektor er i den internationale elite med hensyn til digitalisering. Den fordel skal vi bruge. Regeringen, regionerne og kommunerne sætter derfor med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, ”Den digitale vej til fremtidens velfærd”, en ambitiøs dagsorden for, hvordan vi får fuldt udbytte af Danmarks digitale førerposition.

Slut med papirblanketter og porto
Vi er enige om at udfase papirblanketter og formularer, så borgerne i stedet bruger internettet til alle ansøgninger og anmeldelser til det offentlige, f.eks. når de skal flytte, skrive barn op til vuggestue eller bestille nyt pas. Desuden får alle borgere og virksomheder automatisk en gratis digital postkasse, hvor det offentlige vil sende al post til. Fra 2015 er det altså slut med papirblanketter og brevpost i mødet mellem borgere, virksomheder og den offentlige sektor.

De borgere, der ikke er fortrolige med internettet, kan få hjælp på kommunens borgerservicecentre eller over telefonen, og borgere med svage it-kompetencer kan vælge at give en digital fuldmagt til deres pårørende, ligesom man kender det fra papirfuldmagten i dag, så familien nemt kan hjælpe - også på tværs af geografiske afstande.

Formand for Danske Regioner, Bent Hansen:
- Sundhedsvæsenet er i front, når det gælder it-løsninger, og det skal vi også være fremover. Digitaliseringen betyder blandt andet, at patienterne i endnu større omfang får adgang til egne sundhedsdata, og at vi i højere grad kan inddrage den enkelte patient i behandlingen. Samtidig giver de nye digitale løsninger langt bedre mulighed for at samarbejde på tværs - f.eks. mellem sygehuse og kommuner - og dermed mere sammenhængende forløb for patienterne. Det vil ikke mindst komme kronikerne til gode.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:
- Det skal være slut med at bruge milliarder på porto og manuel sagsbehandling. Vi har i disse år massivt fokus på, hvordan vi indretter os klogest i den offentlige sektor, og her er digitalisering et vigtigt instrument. Digital selvbetjening betyder, at forældrene i ro og mag kan skrive børnene op til daginstitution, når de er lagt i seng, eller melde flytning til kommunen fra deres bærbare i stedet for at stå med blanketter og frimærker. Digitalisering gør hverdagen lettere for danskerne og frigør et milliardbeløb. Det er sund fornuft, og jeg ser derfor frem til at rulle strategien ud.

Formand for KL, Jan Trøjborg:
- Den fællesoffentlige strategi spiller godt sammen med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som kommunerne allerede har vedtaget. Alle parter har derfor nu et godt grundlag for at skabe en mere effektiv offentlig sektor og dermed levere billigere og bedre service til borgerne. Det glæder mig især, at vi sender folkeskolen op i et helt andet digitalt gear, og at vores yngste borgere får glæde af tidssvarende digitale læremidler og digital undervisning. Samtidig får vi fjernet de forhindringer, som gør det svært for kommunerne at høste frugterne af arbejdet med digitalisering. Her tænker jeg især på, at vi får tilpasset lovgivningen, så myndighederne ikke forhindres i at bruge it som et naturligt arbejdsredskab.

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen:
- Digitaliseringen sikrer borgerne en langt lettere hverdag, når kontakten med det offentlige kan ordnes via pc eller smart phone døgnet rundt og f.eks. sygdomsbehandling kan ske via telemedicin. Danskerne er generelt rigtig gode til at bruge it i hverdagen, så for langt de fleste vil det være helt problemfrit at gøre den digitale vej til borgernes førstevalg, men vi skal også sikre, at de, der ikke er så gode til it og moderne teknologi, ikke efterlades.

Fakta om strategien - 60 initiativer
Den ny digitaliseringsstrategi spænder bredt og tager for alvor fat på at anvende digitale løsninger i den offentlige service. Strategien indeholder 60 initiativer, blandt andet:

  • En ambitiøs satsning på og investering i it og digitale læremidler i folkeskolen, der skal understøtte en styrkelse af fagligheden.
  • Handleplan for national udbredelse af gode og effektive telemedicinske løsninger, fx monitorering af sukkersyge og patienter med KOL. Det gavner patienterne, der kan blive hjemme i trygge rammer, og reducerer samtidig væksten i sundhedsudgifterne.
  • Erhvervsrettede initiativer, der skal underbygge, at virksomhederne får lettere veje til vækst. Herunder fuld digital skriftlig kommunikation mellem det offentlige og virksomhederne fra 2013.

Digitaliseringsstrategien indeholder initiativer med et samlet budget på 426,4 millioner kroner. Heraf er der tværoffentlige digitaliseringsinitiativer for 325 millioner kroner, hvoraf kommunerne finansierer 40 procent og regionerne 20 procent. Regeringen har afsat 101,4 millioner kroner til erhvervsrettede digitaliseringsinitiativer. Og endelig har regeringen afsat 500 millioner kroner og kommunerne op mod 1 milliard kroner til it i folkeskolen.

Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Regeringen, kommunerne og regionerne har siden arbejdet tæt sammen om digitalisering. Digitaliseringsindsatsen har de seneste ti år bidraget til at vi får mest muligt for pengene ved at flytte ressourcer fra administration til offentlig service og ved at effektivisere og automatisere arbejdsgange i hele den offentlige sektor. Det har givet os f.eks. borger.dk, digital signatur, elektronisk fakturering og mange andre digitale løsninger.

LÆS RAPPORTEN "Den digitale vej til fremtidens velfærd"