Del |

Ny telemedicinstrategi fra regionerne

Regionernes nye fælles strategi for anvendelsen af telemedicin på hospitalerne giver 24 konkrete anbefalinger til hvordan regionerne kan optimere hospitalsdriften på landets sygehuse ved hjælp af telemedicin

Regionerne har netop færdiggjort en fælles strategi for anvendelsen af telemedicin på hospitalerne. Strategiens formål er at fastlægge regionernes udviklingsvej på det telemedicinske område for at sikre sammenhæng og koordinering mellem regionerne og inden for de enkelte regioner.

De 24 anbefalinger i strategien omfatter fem indsatsområder; præhospitalt (indsats, der foregår uden for sygehusene, f.eks. ambulancetjeneste, vagtcentral mv.), intrahospitalt/interhospitalt, internationalt, mellem hospital og patientens hjem samt i psykiatrien.

Den nye telemedicinstrategi er et af pejlemærkerne for arbejdet i Regionernes Sundheds-it (RSI), og udarbejdelsen af strategien er foregået i et samarbejde mellem repræsentanter fra kliniske miljøer og administrative og faglige systemer. Regionerne er nu gået i gang med at udarbejdet handleplaner på baggrund af strategiens anbefalinger.

Læs rapporten via link nedenfor