Del |

Regeringens 21 løfter om sundhed

Dagens Medicin: Regeringens tre partiledere har netop lanceret grundlaget for det fremtidige arbejde. Se her, hvad regeringen lover om sundhedssektoren.
Ny regering - nye løfter om sundhed
Foto fra BT: Margrethe Vestager (R), Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og Villy Søvndal (SF).

På et pressemøde i Statsministeriet har regeringens tre partiformænd, statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) og udenrigsminister Villy Søvndal (SF) præsenteret det 80 sider lange regeringsgrundlag, der har fået titlen 'Et Danmark, der står sammen'.

"Regeringen vil skabe et moderne sundhedsvæsen, hvor alle kan regne med hurtig og effektiv behandling. Det kræver skarpe prioriteringer, en skærpet indsats for at forebygge sygdomme og modet til at påvirke danskernes levevis," står der i grundlaget.

For at nå det mål har regeringen formuleret flere løfter inden for sundhedsområdet. Løfterne er:

Forebyggelse:

Regeringen vil sætte nationale mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden. Målene skal nås ved at prioritere forebyggelsesindsatsen både nationalt og i kommunerne.

 • Regeringen vil forhøje cigaretafgifterne og afgifterne på øl, vin, sukker, fedt og anden usund mad.
 • Regeringen vil afsætte midler til en ny strategi for bekæmpelse af rygning hos unge, igangsætte målrettede sundhedsindsatser for udsatte og arbejde for konkrete mål for forebyggelsesindsatsen i kommunerne

Hurtig behandling

 • Regeringen vil sætte som mål, at patienter med symptomer på alvorlig sygdom er udredt inden for 30 dage. Når den praktiserende læge har henvist en patient med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom til en diagnostisk undersøgelse på sygehuset, skal patienten ikke sendes tilbage til egen læge, før en diagnose er stillet eller mistanken om alvorlig sygdom er afkræftet.

Kvalitet

 • Regeringen vil afdække behovet for flere lægeambulancer og akut/lægebiler til udkantsområderne samt bedre elektroniske journaler, der kan forbedre modtagelsen ved sygehusene akutafdelinger.

Sygehusinvesteringer

 • Regionerne skal have mulighed for at skabe de bedst mulige og effektive rammer for opgaveløsningen. Derfor vil regeringen optage drøftelser med regionerne om mulighed for at låne til investeringer, som skaber grundlag for en mere rationel hospitalsdrift, og derfor kan tjene sig selv hjem inden for en periode på 10 år.

Digitalisering og telemedicin

 • Regeringen vil arbejde for en mere sammenhængende satsning på telemedicin og vil opstille ambitiøse og bindende målsætninger, som forpligter regioner og sygehuse til at tage velfærdsteknologien til sig i stor skala.
 • Regeringen vil tilskynde regionerne til øget brug af telemedicinske behandlingsformer.
 • Nye telemedicinske afdelinger skal tænkes ind i opbygningen af de nye supersygehuse. Dette sikrer en kvalificeret telemedicinsk tilstedeværelse over hele Danmark.
 • Det skal undersøges, hvordan det for kroniske patienter og andre særligt relevante patientgrupper, kan gøres til en rettighed at tilvælge telemedicinske løsninger, som en del af sin behandling.

Medicinske patienter

 • Der skal sættes fokus på rettidig udredning, behandling, rehabilitering og pleje. Og der skal tilknyttes en forløbskoordinator til særligt svækkede medicinske patienter, der f.eks. lider af flere sygdomme. Behovet for flere sengepladser skal kortlægges.

Psykiatri

 • Psykiatriske sygdomme skal ligestilles med fysiske sygdomme
 • Regeringen vil derfor indføre en udrednings- og behandlingsgaranti for psykiatriske sygdomme.
 • Regeringen vil udbygge indsatsen i den nære psykiatri og styrke tilbuddene til mennesker med psykiske sygdomme som angst og depression.
 • Regeringen vil som det første prioritere hurtigere hjælp til de børn og unge, der rammes af psykiske lidelser, og mindske ventelisterne for dem, så de ikke mister kontakten til familie, skole, venner.

Sundhedsforsikringer

 • Regeringen vil afskaffe skattefradraget for sundhedsforsikringer.
 • Gebyr for udeblivelse
 • Regeringen finder, at det er rimeligt, at de, der udebliver fra ambulante undersøgelser, operationer m.v. opkræves et gebyr.
 • Gebyret for udeblivelse skal kombineres med bedre information om behandlingstidspunkter, f.eks. påmindelsesbreve og sms’er, samt let adgang til at melde afbud i god tid.

Bedre incitamenter

 • Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal kulegrave struktur og incitamenter i sundhedsvæsenets økonomistyring, herunder afregningspriserne i sundhedsvæsenet (DRGtaksterne). Målet for arbejdsgruppen skal bl.a. være at sikre en rimelig afregning til de private sygehuse, at patienterne kan færdes over regionsgrænserne og få hurtig behandling og ikke hindres af bureaukrati og uenighed om prisen af behandlingen og give incitamenter til en forebyggende indsats i kommuner og regioner.

Modernisering af apoteksområdet

 • Regeringen vil undersøges muligheden for at sælge medicin fra sygehusene.
 • Regeringen vil derfor udvide kommissoriet for det igangværende udvalgsarbejde, således at der kan fremlægges flere modeller til at opnå de skitserede målsætninger.

LÆS HELE REGERINGSGRUNDLAGET "Et Danmark, der står sammen"

Fra Dagens Medicin