Del |

Region Hovedstaden gør det lettere at huske aftaler med hospitalet

NemSMS bliver nu indført på hospitalerne i regionen, så patienterne bliver mindet om deres aftaler.

NemSMS går – som navnet mere end antyder – ud på, at de patienter, som er tilmeldt ordningen, modtager en sms, der minder dem om aftaler.

Får en sms om aftaler på hospitalet
Region Hovedstaden er nu gået i gang med at implementere NemSMS, så patienter, der er tilmeldt ordningen, får en sms, der minder dem om, at de f.eks. har en tid hos jordemoderen, at de skal til en forundersøgelse eller skal til en rutinekontrol på hospitalet.

Samme ide som hos frisøren
- Vi har imødekommet mange patienters ønske om at få den slags remindere, som man i dag får fra sin frisør, tandlæge og andre, siger projektleder Sanne Jensen.

Forventning om færre aflyste aftaler
- Vi har en forventning om, at jo flere, der er tilmeldt og dermed husker aftalerne, jo færre aflyste behandlinger er vi dermed udsat for i Regionen. I de økonomisk pressede tider, vi befinder os i, er det her en relativ let og god måde at udnytte ressourcerne, pointerer regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (S).

Tilmelder sig på www.borger.dk
Man tilmelder sig den nye service ved at oprette sig som bruger på www.borger.dk, hvorefter man kan vælge at modtage påmindelser og oplysninger fra fx Region Hovedstaden. Det er også herinde, man framelder sig igen samt ændrer mobilnummer.

Løsningen bliver gradvist udbredt til alle hospitaler i løbet af 2011. 

For yderligere information kontakt: 

  • Vibeke Storm Rasmussen (S) - telefon 43 64 25 21
  • Projektleder Sanne Jensen – mobil 20 48 70 27
  • Pressevagten i Region Hovedstaden - mobil 70 20 95 88