Del |

Telemedicin skaber sammenhold blandt sygeplejersker på Lillebælt

Sygehus Lillebælt: Teknologi og yderst velkoordineret mødedisciplin er nogle af de midler, det sygeplejefaglige personale har taget til sig på Rygcenter Syddanmark. Mest pga. den vigtige faglige sparring, men også som en måde at skabe fællesskab mellem de teams, der dagligt er spredt på fire geografiske enheder.

Misforståelser synes næsten uomgængelige. Fire lokalteams, der ikke tidligere har arbejdet sammen, og som stadig bor på hver sin matrikel, skal nu skabe ét rygcenter selv på fysisk afstand. Den kulturelle bagage er forskellig. Man taler, gestikulerer og agerer forskelligt, og dét i sig selv er en vigtig erkendelse, når man afholder telemedicinske konferencer.

De telemedicinske konferencer kan nok ikke helt erstatte fysiske møder, men ud over de åbenlyse fordele i faglig sparring, økonomi og tidsbesparelser er de også med til at samle centret ved at give en følelse af fællesskab.

- Vi er nok en faggruppe, der kan lide det nære, og her er vi fire forskellige kulturer, der udnytter muligheden for at mødes i et virtuelt rum, som har flere positive afledte effekter på vores kerneydelse, og for at samstemme forskellige kulturer efter fusionen af den regionale rygbehandling, supplerer afdelingssygeplejerske Ida Bhanderi og fortsætter

- Det giver os et sammenhold og nedbryder faktisk nogle barrierer, at den faglige tilgang til rygpatienterne udvikler sig gennem telekonferencerne; vi lærer hinanden at kende på en anden måde, og det er utrolig flot, som alle sygeplejerskerne har taget denne teknologi til sig og udfordrer dens muligheder.

Pionerånd og læring

Det er to sygeplejersker, der har været pionerer på at opstarte telemedicinske konferencer i Rygcenter Syddanmarks medicinske sygeplejerskegruppe, hvor fire teams i Middelfart, Ringe, Give og Sønderborg nu mødes virtuelt hver måned. Udgangspunktet var et fælles behov for at dele viden på tværs, oplæring og almindelig faglig udvikling.

- Da jeg startede i lokalteamet i Sønderborg i 2009, var jeg helt alene, og min eneste bagage i relation til rygcentret var en uges introkursus i Ringe. Og det var hårdt, jeg manglede simpelthen nogle kolleger at sparre med, fortæller sygeplejerske og pionér Anne Vang Ebbehøj.

Til at begynde med løste man det over telefonen, men med tiden tegnede der sig et billede af, at en mere systematisk tilgang – kombineret med teknologi – kunne dæmme op for videndelingen. Ud fra de helt basale spørgsmål "hvad kan systemet?" og "hvordan kommer vi i gang?" tog projektet fart.

- Vi havde meget at lære, og vi stødte på mange børnesygdomme. Helt elementære faktorer som booking af lokaler, planlægning, mødekadencer og -indhold, talerækker osv. var helt nyt for os, og vi har lært, at det er nødvendigt at være meget disciplineret for at det skal fungere, fortæller sygeplejerske og projektets anden pioner Ruth Christiansen, der har sin daglige gang i Middelfart.

Trods svagheder og misforståelser er der stor optimisme og fortsat fokus på at udvikle; fx leger sygeplejerskerne med tanken om med tiden at kunne følge en patientbehandling virtuelt og give sit besyv med på et konkret problem undervejs.

Idéen udbredes på Malta

Telemedicinske konferencer er ikke hyppige i sygeplejekredse, og på den måde er Anne Vang Ebbehøj og Ruth Christiansen – og deres kolleger - foregangskvinder på området. De har netop fået optaget en poster på forårets ICN-kongres, der har telemedicin som tema.

ICN – Internationalt Council of Nurses – er det højeste sygeplejefaglige forum, og i maj drager de to sygeplejersker til Malta for at udbrede Rygcenter Syddanmarks erfaringer.

Kilde: http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm344212