Del |

Telemedicinsk pioner: Radikalt udspil er et supergodt initiativ

Formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin (DSKT), Klaus Phanareth
Foto: Das Buro

Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin (DSKT) roser Radikale Venstre for at sætte udbredelsen af telemedicin på dagsordenen, men efterlyser samtidig større fokus på barrierne for telemedicin.

Læs udspil fra Radikale Venstre på Dagens Medicin

Det er glædeligt, at Radikale Venstre sætter fokus på udbredelsen af telemedicin, men partiets plan om at tilbyde telemedicinsk behandling til 35 pct. af udvalgte kronikergrupper inden 2015 har også mangler. Sådan lyder vurderingen fra overlæge Klaus Phanareth, formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin og forskningsleder på Telemedicinsk Forskningsenhed, Frederiksberg Hospital.

"Det er supergodt med initiativer, som forsøger at udbrede telemedicinen, men der bliver nødt til at være en klarere plan for hvordan, investeringerne skal give de resultater, som politikerne gerne vil have. Vi har set masser af eksempler på, at penge til sundheds-it og telemedicinske projekter er endt i et stort, sort hul. Løsningen ligger i en åben digital infrastruktur og nytænkende organisitoriske rammer som fremmer en behovsdrevet, innovativ udvikling af telemedicinske- og velfærdsteknologiske løsninger. Hvis man ikke er parat til at ændre rammerne og tankegangen for hvordan udvikling- og innovationsprojekter i et sektoropdelt sundhedsvæsen bedst opnåes, nemlig styret og drevet fra patient- og klinikerniveauet i et tværsektorielt ejerskab, får vi aldrig de virkelige gevinster at se," siger han.

"Men det er trods alt et kæmpe skridt i den rigtige retning, at telemedicin nu er kommet så langt frem i bevidstheden hos politikerne, og det er godt, at Radikale Venstre har konkrete målsætningerne for at sikre patienter tilbud om telemedicinsk behandling," tilføjer Klaus Phanareth.

LÆS HELE ARTIKEL PÅ DAGENS MEDICIN