Del |

Videndeling skal sikre optimalt sygehusbyggeri

Samarbejde og videndeling regionerne imellem er helt centralt, lyder det fra Danske Regioner, der nu lancerer 11 fælles pejlemærker for videndeling i sygehusbyggeriet

Regionerne har netop defineret 11 pejlemærker for en fælles indsats. Flere fælles indsatser om sygehusbyggeri bliver sat i gang i løbet af sommeren.

- Med pejlemærkerne skaber vi en struktur for et forpligtende regionalt samarbejde om en række forskellige opgaver i sygehusbyggeri. Det er vores ambition at reducere ressourceforbruget, spare tid og penge og sikre de bedste løsninger ved at bruge hinandens ekspertise og erfaringer. Pejlemærkerne og de fælles indsatser skal komme byggeprojekterne til gode - på den korte og den lange bane, understreger Carl Holst, næstformand i Danske Regioner.

Pejlemærkerne spænder fra indsatser om fælles indkøb, til hvordan ny IT og velfærdsteknologi kan støtte op om optimale patientforløb.

LÆS HELE PRESSEMEDDELELSE FRA DANSKE REGIONER