Del |

Danske Regioners årsmøde - Sygehuse skal ud til patienterne

Behandlingen skal både fysisk og med telemedicin rykkes ud i lokalmiljøet, foreslår Danske Regioner.
Bent Hansen
Foto: Danske Regioner

Sygehuset på cykel og den trådløse læge. Behandlingen vil i de kommende år bevæge sig uden for sygehusenes matrikler og møde patienten enten i lokalmiljøet eller helt hjemme i dagligstuen. Sådan tegnede Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), fremtiden i går på regionernes årsmøde i Nyborg, hvor han samtidig bød kommunerne op til samarbejde om den nære sundhed.

Fælles forståelse

"Vi har brug for at udvikle en fælles forståelse af indholdet af de tilbud, der ligger uden for sygehusenes mure. Vi skal sikre den nødvendige faglighed og en fornuftig økonomi, så vi kan skabe et mere helt sundhedsvæsen,« sagde han i sin beretning. Ud over at sende sygehusenes medarbejdere ud – som det bl.a. sker med jordemødre i Region Hovedstaden – ønsker regionerne at udbrede telemedicin langt mere. »Behandlingen af patienter er ikke længere bundet til sygehusenes matrikler.

Vi har alle muligheder for at tænke nyt og gøre det lettere at leve med en sygdom. I stedet for igen og igen at skulle sidde i ambulatoriets venteværelse, kan patienten klare behandlingen hjemme fra sin computer eller smartphone,« sagde Bent Hansen og understregede, at også højt specialiseret behandling kan flyttes helt hjem til patienten. Men i samme åndedrag erkendte han: »Vi gør det endnu ikke i stort omfang.«

Står det til økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R), er det på høje tid at komme i gang. »Fordi velfærdsteknologi – herunder telemedicin – indeholder hele tre, gode ting. Det er et Kinderæg. Telemedicin kan reducere omkostningerne og samtidig højne kvaliteten af behandlingen, og så ved vi, at det oven i købet giver mere tilfredse patienter,« sagde hun i sin tale til regionsrådsmedlemmerne. Samtidig slog hun fast, at telemedicinen ikke udbreder sig selv, og at det ikke kun handler om at sætte strøm til de kendte løsninger. "Telemedicin kræver, at vi ser på måden, som vi arbejder på. Det nytter ikke, at det bliver ved de fantastiske forsøg og de spændende pilotprojekter. Hvis det skal udbredes, kræver det politisk ledelse", sagde Margrethe Vestager.

At telemedicinen ikke er lutter chokolade, mindede Bent Hansen om: "Telemedicinen skal ikke gøre patienten til en hyppigere gæst i butikken. Telemedicinen skal flytte behandlinger, som vi allerede foretager, ud af sygehuset og praksis, og vi skal ikke udvikle parallelle systemer," sagde han og appellerede sammen med en lang række af de regionsrådspolitikere, som deltog i debatten, til et tættere samarbejde med kommunerne, som har ansvaret for en lang række sundhedsopgaver i det lokale.

Systemforfængelighed

"Kommuner og regioner er hinandens skæbne, og vi skal holde op med den systemforfængelighed, der gør, at samarbejdet ikke altid fungerer. Borgerne undrer sig, når systemerne står og pudser egne fjer. Vi skal blive bedre til at samarbejde" sagde Charlotte Fischer (R), regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden. Danske Regioners forslag om et mere formelt samarbejde med kommunerne i form af fælles udvalg får dog ikke en varm modtagelse hos kommunernes forening, KL. "Det er en syltekrukke at sætte endnu et udvalgsarbejde i gang. Et udvalgsarbejde om opgavefordelingen er først og fremmest Sundhedsministeriets ansvar. I kommunerne vil vi meget hellere i gang med samarbejdet, så patienterne rent faktisk kommer til at opleve et sammenhængende sundhedsvæsen," siger KL’s formand, Jan Trøjborg (S).

/JP, 12 april 2012. 

Årsmøde blev afholdt på Nyborg Strand 12. april 2012. 

Se video (ca 37 min) af formandens tale