Del |

Stærke patienter styrker kvaliteten

Patienterne skal involveres mere i deres egen behandling - ikke for samfundsøkonomiens skyld, men først og fremmest fordi det letter deres hverdag og forbedrer deres behandling, lyder det fra regionsrådsmedlemmerne
Den "empowered patient" kan bidrage til at øge patientsikkerhed og kvalitet ude i de Danske regioner
Illustration: Quickdoctors.com (ikke endel af originale artikel)

Det er først og fremmest regionerne, dernæst patienterne, der har ansvaret for at involvere danskerne mest muligt i deres sundhed. Også før de bliver syge og får brug for lægehjælp.

Sådan lyder en af konklusionerne i en spørgeundersøgelse blandt mere end 100 regionsrådsmedlemmer, der peger på, at det først og fremmest er regionerne (41 procent) og patienterne (27 procent), der har ansvaret for at styrke patientrollen i fremtidens samfund. Kommuner og stat spiller en mindre væsentlig rolle.

Spørger man de danske regionsrådsmedlemmer, så er det ikke primært økonomi og effektivitet, der er målet med at bruge f.eks. telemedicin til at involvere patienterne i deres egen behandling. De største fordele, vurderer regionsrådsmedlemmerne, finder man inden for patienttilfredshed, patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb.

- At styrke og involvere patienterne, Patient Empowerment, som man kalder det, er langt mere end telemedicin. Vi skal i regionerne styrke borgerne, før de bliver patienter, og vi er godt på vej, siger Danske Regioners formand, Bent Hansen, og peger på adgang til pålidelig information om sundhed og sygdom og elektronisk adgang til egne journaler som vigtige indsatser.

Bent Hansen er ikke overrasket over, at hans regionsrådskolleger ser større perspektiver for patienterne end for sundhedsvæsenets økonomi og effektivitet.

- Det demonstrerer, at regionsrådene påtager sig rollen som patienternes demokratisk valgte ambassadører. Men Patient Empowerment rummer store muligheder - ikke kun for patienterne, men også for de sundhedsfaglige og samfundsøkonomien, understreger han.

Beth Lilja, sekretariatschef for Selskabet for Patientsikkerhed, bekræfter, at stærke patienter også er med til at styrke patientsikkerheden.

- Vi kan reducere antallet af fejl ved at involvere patienter og pårørende i behandlingen. De kan sammen med de sundhedsfaglige gøre en forskel, påpeger hun.

Selskabet for Patientsikkerhed søsatte i december 2011 en indsats, der netop skal rådgive pårørende og patienter om, hvordan man bliver en sikker og aktiv patient, og på Velfærdens Innovationsdag den 19. januar 2012 uddybede Beth Lilja sine pointer om Patient Empowerment.

Danske Regioner, Lars Herning