Del |

Telemedicin levner ikke meget supersygehus

Regeringens telemedicinske handlingsplan, som sundhedsminister Astrid Kragh (SF) lancerede i går, er langtfra tilstrækkelig, mener ph.d. Christian Nøhr, professor ved Aalborg Universitets center for sundhedsinformatik. Han kritiserer udspillet for hverken at gå i clinch med sektorgrænser eller forholde sig til det svulmende antal sengepladser i regionernes udbygning af sygehusene.

»I betragtning af, at sygehusene er planlagt til om ti år, og det overvejes, hvordan telemedicin kan udbygges over de ti år, er det ikke tænkt ret meget med i planlægningen. For med en udbygning af telemedicin, hvad er der så tilbage af supersygehusene,« undrer Christian Nøhr sig.

Handlingsplanen, som sundhedsministeren selv betegnede som ambitiøs, kommer til at koste 80 millioner kroner, hvoraf 30 millioner kroner skal gå til et initiativ vedrørende national udbredelse af telemedicinsk sårbehandling.

Ud over at øge anvendelsen af telemedicin skal planen levere evalueringer, som politikerne efter fem år kan bruge som grundlag til at træffe beslutning om national udbredelse af telemedicin.

Planen mangler konkrete mål
Christian Nøhr kritiserer også, at de evalueringer, som handlingsplanen flittigt omtaler, ikke er konkretiseret. Planen har hverken et mål om f.eks. at behandle 25 procent af alle kronikere via telemedicin i 2020, at spare et nærmere specificeret antal sengepladser i sygehusudbygningen eller at nedbryde sektorgrænser.

LÆS HELE ARTIKEL PÅ INGENIØREN.DK