Del |

Resources

2012

WSD-projektet omfatter 3.230 patienter tilmeldt i alt 179 almene praksisser i tre områder i England.

2012

Med den nationale handlingsplan ønsker regeringen, kommuner og regioner at sætte endnu mere fart på udbredelsen af de telemedicinske løsninger

2012

Borgere, virksomheder, NGOer samt offentlige institutioner og myndigheder på alle niveauer inviteres hermed til at give input og idéer til initiativer til den danske OGP handlingsplan.

2011

NSI og Sundhedsstyrelsen har af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fået til opgave at udarbejde en national strategi for telemedicin inden udgangen af 2011.

2011

Sundhedsfaglige anbefalinger til god, tværsektoriel kommunikation vedrørende telemedicinsk sårbehandling. Udgivet af: Medcom