Del |

Dialogudkast af National Strategi for Telemedicin 2012-2015

NSI og Sundhedsstyrelsen har af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fået til opgave at udarbejde en national strategi for telemedicin inden udgangen af 2011. (Se kommissorium).


Formålet er at styrke den nationale styring og koordinering af telemedicinområdet i Danmark. Telemedicinstrategien sigter mod at sætte forretningsmæssige rammer og anbefalinger for den tværsektorielle anvendelse af telemedicin i de kommende år.

Strategiprocessen har været i gang siden sommer, og på baggrund af tæt dialog med det Rådgivende udvalg for telemedicin og eksisterende materiale på området, er der nu udarbejdet et dialog udkast til strategi. (Se udkastet til strategien).