Del |

Rapport - Evaluering af ABT-projekt: Pilotafprøvning af videotolkning i almen praksis, udgivet af MedCom/ABT

MedCom er udførende organisation på teletolkeprojektet, der omhandler national udbredelse af sprogtolkning via videokonference i sundhedsvæsenet. Da der mangler erfaringer med videotolkning i almen praksis, er der som en del af teletolkeprojektet gennemført et pilotprojekt. Formålet er at indhente lægepraksis' erfaringer vedrørende videoudstyr, anvendelsesmuligheder og potentiale for kvalitetsforbedringer samt mere effektiv udnyttelse af tolkeressourcerne.