Del |

Vejledning: Den gode telesår-konsultation - Telemedicinsk kommunikation i sårbehandling

Dette dokument beskriver de sundhedsfaglige anbefalinger til god, tværsektoriel kommunikation vedrørende
telemedicinsk sårbehandling, som demonstrationsprojektet for vurdering af diabetiske fodsår har afstedkommet.

Selvom demonstrationsprojektet udelukkende handlede om diabetiske fodsår, omhandler anbefalingerne i
dette dokument kommunikation vedrørende alle former for telemedicinsk sårbehandling.
Anbefalingerne omhandler primært tværsektoriel kommunikation, dog er telemedicin i lige så høj grad et
værktøj i en organisations interne kommunikation. Hvordan telemedicin anvendes i den interne kommunikation
afhænger af lokale aftaler.
Anbefalingerne omfatter:

  • Billedforsendelse
  • Sårkonsultation
  • Kommunikation på tværs af sektorer

Anbefalingerne henviser til MedComs standarder for Henvisning, Korrespondance og Epikrise. Disse kan
downloades på MedComs hjemmeside (www.medcom.dk) under fanen ’Standarder’.