Del |

Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland 2012/13– et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen

I Regionernes Sundheds It (RSI) arbejder man i øjeblikket med at bidrage til en national strategi
på det telemedicinske område med bl.a. løsninger til kronikerområdet og fastlæggelse af
en teknisk platform. Region Midtjylland deltager aktivt i dette arbejde. Samtidig har regionen
fået tilsagn om en ABT (Anvendt Borgernær Teknologi) -bevilling til etablering af en generisk
platform for telemedicin under forudsætning af, at arbejdet indgår i bestræbelserne for at få
en national løsning. Region Syddanmark og Region Hovedstaden har ligeledes fået tilsagn til
komplementære indsatser og på de samme betingelser.
Endvidere arbejdes der i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriet med en telemedicinsk
handlingsplan. Strategien for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland skal ses i sammenhæng
med disse bestræbelser.
I takt med at hospitalssektoren udvikler sig i retning af færre, højtspecialiserede enheder og
kommer til at omfatte en række store nybyggerier med færre senge, skal en strategi for brugen
af telemedicin tilgodese, at borgerne og alle sektorer i sundhedsvæsenet – hospitaler, almen
praksis, kommuner – sammentænkes og inddrages i udbredelse og anvendelse af telemedicinske
løsninger. Ikke mindst Region Midtjyllands ’Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen’
aktualiserer behovet for en afklaring og for fremdrift på det telemedicinske område.

På det grundlag har direktionen ønsket, at der i løbet af kortest mulig tid skabes et overblik
over regionens aktuelle indsatser inden for telemedicin, og at der udarbejdes et forslag til strategi
for området.

Følgende har bidraget til arbejdet med dette forslag:

 • Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, RH Horsens (medlem af RSI udvalg på kronikerområdet)
 • IT chef Jørn Lodahl, IT afdelingen (deltager i ledelsesarbejdet i RSI)
 • Cheflæge Steen Friberg Nielsen, Sundhedsplanlægning og MidtLab
 • Kontorchef Mogens Engsig-Karup, Sundheds IT
 • It-projektchef, Lars Ganzhorn Knudsen, Det Ny Universitetshospital
 • Forsknings- og udviklingschef Jørn Renz Enggaard, Indkøb og Medicoteknik
 • Projektleder Caspar Facius, Indkøb og Medicoteknik
 • Projektleder Tenna Korsbek Andreasen, Innovation og Forskning
 • Projektleder Jonas Kroustrup, Innovation og Forskning
 • Fuldmægtig Anders Horst Petersen, Regionalt Sundhedssamarbejde
 • Fuldmægtig Halfdan Eika, Sundhedsplanlægning
 • Konsulent Lasse Skjalm, MidtLab
 • Laboratorieleder Henrik W. Bendix, MidtLab.

MidtLab har været tovholder på arbejdet, der startede med et møde i arbejdsgruppen 20. december,
2010 og afsluttedes med et møde i gruppen 23. marts, 2011. Hertil kommer skriftlig udvekslinger som resulterede i nedenstående version.