Del |

Center for føtalmedicin og ultralyd

Telemedicinske projekter pibler frem på landets sygehuse. De fleste er dog stadig i deres vorden og udføres meget lokalt på afdelingerne.