Del |

Ortopedkirurgi

Telemedicinske projekter pibler frem på landets sygehuse. De fleste er dog stadig i deres vorden og udføres meget lokalt på afdelingerne.