Del |

Claus Hjort Frederiksen

Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi viser vej til fremtidens velfærd. Nye digitale løsninger giver øget adgang til egne sundhedsdata og mere sammenhængende forløb for patienterne

Regeringen, Danske Folkeparti og Pia Christmas-Møller har i dag indgået en sundhedsaftale. Med aftalen løftes sundhedsområdet årligt med 1½-2 mia.kr. Råderummet er skabt med 2020-reformerne.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen
Foto: Finansminister Claus Hjort Frederiksen, Wikipedia