Del |

Jan Trøjborg

Behandlingen skal både fysisk og med telemedicin rykkes ud i lokalmiljøet, foreslår Danske Regioner.
Bent Hansen
Foto: Danske Regioner

Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi viser vej til fremtidens velfærd. Nye digitale løsninger giver øget adgang til egne sundhedsdata og mere sammenhængende forløb for patienterne