Del |

Kategori

September 13, 2013

Den 9. oktober kan du deltage i en konkurrence, hvor Region Midtjylland kårer dagens mest succesfulde telemedicinske initiativ. 

Alle er velkomne til at deltage, - både hospitaler og kommuner. Eneste krav er, at I har et bud på et succesfuldt telemedicinsk initiativ, som fortjener opmærksomhed.  Bidrag skal sendes inden 2.oktober 2013.

August 15, 2013

RSI Vidensforum for telemedicin og it-understøttet patient empowerment inviterer til konference om udbredelse og implementering af initiativer, der har fokus på it og telemedicin som understøttelse af patienter i deres sygdoms- eller behandlingsforløb i regioner og andre sektorer.

June 26, 2013

Der er 75 millioner kroner på vej til udvikling af telemedicin. Korrespondancen mellem klienter og læger skal være digital, lyder det i ny strategi.

I fremtiden skal danske patienter selv tage deres blodtryk, overvåge deres medicinforbrug og behandles for kroniske sygdomme i eget hjem. Telemedicin er hjørnestenen blandt de i alt 22 initiativer, der skal få det danske sundhedsvæsen til at brage ind i den digitale verden.

Det fremgår af en nye digitaliseringsstrategi frem mod 2017 fra Kommunernes Landsforening (KL), regionerne og regeringen, som Mandag Morgen er i besiddelse af.

May 16, 2013

Ny telemedicinsk løsning betyder at ventetider til kontrol for epilepsi i ambulatorier i Region Midtjylland er faldet, og personalet er frigjort til patienter med større behov. Nu skal metoden spredes til at dække andre sygdomsområder.

Ambulant kontrol med fremmøde på hospitalet foregår i dag med bestemte intervaller. Men det har vist sig, at nogle af disse besøg helt kan undværes, hvis personalet i ambulatoriet forinden har haft adgang til ganske få og vigtige data om patientens tilstand. Den mulighed har 1.952 epilepsipatienter nu haft i et år i Region Midtjylland.

May 16, 2013

Med en ny strategi håber KL at flytte fokus fra diagnose til borger, når det kommer til brugen af teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet. Vi skal tænke borgeren bredere end sygdom, lyder det fra KL.

Vi skal tænke borgerne bredere end sygdom. Med udgangspunkt i borgerens eget liv og egne it-vaner ønsker kommunerne at skabe et bedre grundlag for, at borgerne kan mestre eget liv og deltage aktivt i egen forebyggelse, genoptræning og behandling – når borgeren selv ønsker det, frem for på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt,” siger Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

April 7, 2013

Et nyt forsøg med telemedicin har afsløret, at næsten 200 borgere i Holstebro har fået opdaget et forhøjet blodtryk.

Et nyt forsøg med telemedicin har afsløret, at næsten 200 borgere i Holstebro har fået opdaget et forhøjet blodtryk.

April 7, 2013

KOL-, diabetes- og hjertepatienter får ikke bedre livskvalitet – målt på kvalitetsjusterede leveår – ved at supplere den almindelige behandling og pleje med telemedicinske løsninger viser ny artikel britiske WSD-studiet.

KOL-, diabetes- og hjertepatienter får ikke bedre livskvalitet – målt på kvalitetsjusterede leveår – ved at supplere den almindelige behandling og pleje med telemedicinske løsninger som f.eks. elektronisk overvågning af målinger.

March 31, 2013

EU-Konferencen ledes af Regionsrådsformand Carl Holst og formand for Folketingets Europaudvalg Eva Kjer Hansen. Der er mange interessante indlæg og små film om, hvad telemedicin drejer sig om. 

 

Best Western Hotel i Kolding tirsdag d. 9. april kl. 10 – 14.30.

Deltagergebyret på 200 kr. inkluderer frokost med vand/øl og kaffe.

Program og tilmelding: www.telemedicinnu.com el. CACommunications tlf. 3115 2435

March 28, 2013

Region Hovedstadens Center for Telemedicin er gået i luften som et virtuelt center med en daglig ledelse på regionsgården i Hillerød og et team af medarbejdere fordelt på hospitaler og i kommuner.

Center for Telemedicin skal eksistere virtuelt og delvist på internettet. De enkelte telemedicinprojekter er nemlig allerede i fuld gang ude på hospitalerne, hvor de for det meste er opstået blandt ildsjæle inden for behandling af fx KOL, hjertesvigt og sår.

March 12, 2013

Innovative løsninger indenfor velfærdsteknologi har nu indbragt virksomheden Welfare Denmark og Esbjerg Kommune den fornemme Microsoft innovationspris 2013 i skarp konkurrence med en række internationale giganter.

Pressemeddelelse: Welfare Denmark med base i Esbjerg er den ledende danske aktør indenfor telemedicinske løsninger, og den nye anerkendelse på højt niveau understøtter virksomhedens ambitioner på globalt niveau. Velfærdsteknologi er et af fremtidens helt store vækstområder, og de stærke danske kompetencer på området er i fuld gang med at udvikle sig til et globalt eksporteventyr.

March 5, 2013

70-80 % af sundhedsudgifterne i de nordiske lande går i dag til kronikerområdet

March 5, 2013

Telemedicin til kronisk syge bliver i stigende grad tænkt som et bidrag til at løse sundhedsvæsenets økonomiske og arbejdsmæssige udfordringer. Driften af telemedicinske løsninger i stor skala ses som væsentlig for at kunne indfri det fulde potentiale af telemedicin. Men hvad er de praktiske erfaringer, og hvad siger brugerne?

Tid og sted Onsdag 6. marts 2013 13.00 - 15.00

March 5, 2013

6 ud af 10 sygeplejersker mener, at den offentlige sektor i højere grad bør anvende velfærdsteknologi, viser undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd. 

Hele 56 procent af landets sygeplejersker mener, at den offentlige sektor bør tilbyde flere teknologiske løsninger, der kan gøre patienter mere selvhjulpne i forbindelse med sygdom. Det viser en undersøgelse, som MEGAFON har foretaget for Dansk Sygeplejeråd (DSR).

February 18, 2013

Sundhed, vækst og telemedicin i EU.

- Vi bliver flere syge i de kommende år.
- Vi får flere behandlingsmuligheder
- Vi bliver mere krævende

I Europa har vi brug for flere jobs og økonomisk vækst. Vi er stærke inden for den medicinske sektor og den tilknyttede telemedicin sektor. Især i Danmark har vi mange års erfaring og flotte resultater fra vores
medicinalfirmaer.

February 18, 2013

Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland indgår aftale om en fælles Open Source platform, som skal sikre problemfri integration af nye telemedicinske løsninger i fremtiden.

Pressemeddelelse - Telemedicin handler om at bruge informations- og kommunikations-teknologi i sundhedsydelser, og det er et indsatsområde såvel regionalt som nationalt. Derfor har regionerne afprøvet en række telemedicinske pilotprojekter i de senere år i samarbejde med forskellige eksterne IT-leverandører, men nu er en fælles platform på vej.

January 30, 2013

Patient@home inviterer til seminar om evalueringsmodellen MAST

Patient@home inviterer til seminar om evalueringsmodellen MAST - Model for ASsessment of Telemedicine.

January 9, 2013

Gevinsterne ved dyre offentlige investeringer i intelligente blodtryksmålere, medicinsystemer og lignende forsvinder, fordi systemerne oftest ikke taler sammen. Dette problemet skal en ny "sundheds AppStore" løse ifølge ingeniører fra Aarhus Universitet.

 

En sand systemjungle, der fjerner gevinsterne ved det offentliges milliard-dyre investeringer i velfærdsteknologi, som intelligente blodtryksmålere, faldedektorer til ældre og lignende.

Sådan beskriver Stefan Wagner, der er lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet, det væld af forskellige it-systemer, som følger med løsninger inden for velfærdsteknologi til ældre og svage personer.

November 27, 2012

Europas største kontraktforskningsfirma Frauenhofer har indgået samarbejde med Aalborg Universitet, Københavns Universitet og GTS-instituttet Delta om etablering af et e-health center i København.

 

Europas største kontraktforskningsfirma Frauenhofer har indgået samarbejde med Aalborg Universitet, Københavns Universitet og GTS-instituttet Delta om etablering af et e-health center i København, som skal udvikle nyskabende og kommercielt bæredygtige telemedicinske løsninger.

Den danske handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF), præsenterede alliancen på World Forum for Medicine på MEDICA i november 2012.