Del |

Content about Blogs

September 11, 2012

Involvering af patient, med patient empowerment som mål, betragtes ofte som et generelt gode, men måske skal det i højere grad ses som et forhold for den enkelte patient.

I de senere år har der været meget fokus på patient empowerment og de tilsyneladende uendelige muligheder for forbedring af patientens livskvalitet, det medfører. Involvering af patient, med patient empowerment som mål, betragtes ofte som et generelt gode, men måske skal det i højere grad ses som et forhold for den enkelte patient.

March 8, 2012

Der er ofte en tendens til at opfatte videosamtaler som en mellemting mellem telefonsamtalen og face-to-face samtalen. Denne opfattelse kan let medføre, at man overser nogle af styrkerne og svaghederne ved videosamtalen.

I en telefonsamtale gør vi kun brug af én sans – hørelsen. I en face-to-face-samtale bruger vi derimod flere sanser til at skabe os et sammenhængende billede af, hvad vores samtalepartner prøver at udtrykke. Det er vi vant til, og vi har nogle helt faste forestillinger om, hvad enkelte ansigtsudtryk, kropsbevægelser, lugte og berøringer betyder i sammenhæng med det, der bliver udtalt.

March 7, 2011

Det, til min store undren, måske mest diskuterede spørgsmål i de telemedicinske fora, jeg har stiftet bekendtskab med.

 

Ovenstående kommentar hørte jeg under et seminar om telemedicinske løsninger. Og jeg sad og krummede tær! Jeg blev ganske enkelt så flov på vegne af ham, der udtalte ordene.

March 6, 2011

Før, jeg begynder min egentlige blogging om det, der optager mig mest - Telemedicin - vil jeg gerne hilse pænt. 

Mit første indlæg handler således om hvorfor min blog er oprettet.

Formål med bloggen her

Min personlige ambition med at blogge er, at kunne bruge mediet til at forbedre mine produkter og forfine mit syn på telemedicin. Indrømmet – jeg har altid været skeptisk. Dog mener jeg, dette er et godt udgangspunkt for at arbejde med emnet.