Del |

Content about Danske Patienter

May 19, 2011

Det er positivt, når sundhedsministeren ønsker at lave konkrete mål for implementering af telemedicin – så længe, det ikke handler om at spare penge.

Bertel Haarder giver i en artikel i Børsen tirsdag den 10. maj 2011 udtryk for, at han vil tage initiativ til at skabe konkrete mål for implementeringen af telemedicin – det har vi skreget på længe: At man sætter skub i udviklingen. I Danske Patienter er vi derfor meget glade for Bertel Haarders udmelding – så længe målene for brug af telemedicin ikke bliver en spareøvelse.

May 9, 2011

Selvom telemedicin er på fremmarch i det danske sundhedssystem, er der stadig lang vej endnu.

It-systemer, koordineret indsats og patientopfattelse blev nævnt som nogle af de aspekter, der står i vejen for udbredelsen af telemedicin, da en række eksperter inden for området var samlet på Christiansborg til en konference om telemedicin.

LÆS HELE ARTIKKEL I DAGENS MEDICIN

November 8, 2010

Barrierer og nedbrydelse af disse for telemedicin i fremtidens sundhedsvæsen var hovedtemaet for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicins årsmøde den 5 november 2010.

Til tonerne af Pink Floyd’s nummer The Wall var godt 200 tilhørere i dag vidne til, hvad det er for barrierer, der gør, at telemedicin ikke fylder mere i det danske sundhedsvæsen i dag, end tilfældet er. Det var Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin, der holdt årsmøde, og i den forbindelse blev tre personer hyldet for deres medvirken til at nedbryde mure.

November 7, 2010

Telemedicinske løsninger skal implementeres bredt i sundhedsvæsenet. Formålet med implementering af telemedicinske løsninger må aldrig isoleres til et spørgsmål om besparelse, men skal være led i kvalitetsudviklingen af sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet skal udvikles, så det følger med udviklingen i patienters behov og ønsker.

November 5, 2010

Medio november kommer ekspertgruppen med anbefalinger til regeringen om, hvilke projekter der skal have støtte fra de sidste 15 mia. kr. af en samlet pulje på 40 mia. til nye supersygehuse, der skal bygges over de næste ti år.

Medio november kommer ekspertgruppen med anbefalinger til regeringen om, hvilke projekter der skal have støtte fra de sidste 15 mia. kr. af en samlet pulje på 40 mia. til nye supersygehuse, der skal bygges over de næste ti år. Ekspertgruppens anbefalinger kommer uden en samlet national plan for telemedicinske løsninger, der netop skal være med til at løse sammenhængsproblemer på tværs af regioner, sygehuse, specialer og sektorer.

October 6, 2010

Der har ikke været incitament for at lave et skifte, der imødekommer det stigende antal aktive kronikere. Hos disse patienter er tålmodigheden er ved at være opbrugt. Når de oplever tidsspilde, føler de det som mangel på respekt for deres tidTid, som for mange danskere er tabt arbejdstid, som forringer vores produktivitet og konkurrenceevne.

 

September 3, 2010

Danmarks offentlige sundhedsportal, Sundhed.dk, har et godt øje til Facebook og andre sociale medier. De sociale medier har nemlig forstået at engagere sine brugere på en måde, som den danske sundhedsportal kun har våde drømme om. 

Danmarks offentlige sundhedsportal, Sundhed.dk, har et godt øje til Facebook og andre sociale medier. De sociale medier har nemlig forstået at engagere sine brugere på en måde, som den danske sundhedsportal kun har våde drømme om. 

September 3, 2010

Dansk Erhverv sætter i dag fokus på telemedicin på en konference, som kan være med til at løse nogle af de udfordringer, sygehusene står overfor.

Sygehusene står over for store udfordringer. Der skal leveres bedre service og kvalitet til borgerne og gerne for færre ressourcer. Samtidigt er vi klar over, at vores ønske om stigende velfærd kræver, at vi skaber ny vækst i erhvervslivet. 

Dansk Erhverv sætter i dag fokus på telemedicin på en konference, som kan være med til at løse nogle af de udfordringer, sygehusene står overfor.

July 20, 2010

Projektet Det Borgernære Hospital har på ti måneder skabt tre telebaserede it-løsninger, der sikrer, at fremtidens patient på trods af knaphed på behandlere får den rette information og behandling på rette tid og sted.

Tre nye IT-løsninger gør det muligt for fremtidens patient at deltage aktivt i sit behandlingsforløb uden at skulle møde op på hospitalet. Udviklerne bag er både patienter og behandlere. IT-løsningerne kan blive en del af svaret på udfordringerne i debatten om Udkantsdanmark og det stigende antal kronikere.

Hvordan kunne danske patienter egentlig godt tænke sig at blive behandlet og samarbejde med hospitalet? Det var startskuddet for Det Borgernære Hospital.

June 11, 2010

Det er problematisk, at telemedicin slet ikke er tænkt ind i de nye sygehusplaner. Telemedicin vil være langt mere anvendeligt, når supersiloerne står færdig, og derfor bør de dimensioneres anderledes, mener Klaus Phanareth, formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. 

Det er spild af penge at bygge 5 nye supersygehuse og 15 andre mindre sygehuse over de kommende 10-15 år. Knap hver tredje af landets 16.000 sengepladser, fraregnet psykiatrien, kan slet og ret fjernes, hvis regionerne i højere grad vil benytte sig mere af moderne behandlingsteknologi, end de gør i dag. Det viser en ny beregning.