Del |

Content about Det Borgernære Hospital

September 3, 2010

Dansk Erhverv sætter i dag fokus på telemedicin på en konference, som kan være med til at løse nogle af de udfordringer, sygehusene står overfor.

Sygehusene står over for store udfordringer. Der skal leveres bedre service og kvalitet til borgerne og gerne for færre ressourcer. Samtidigt er vi klar over, at vores ønske om stigende velfærd kræver, at vi skaber ny vækst i erhvervslivet. 

Dansk Erhverv sætter i dag fokus på telemedicin på en konference, som kan være med til at løse nogle af de udfordringer, sygehusene står overfor.

July 20, 2010

Projektet Det Borgernære Hospital har på ti måneder skabt tre telebaserede it-løsninger, der sikrer, at fremtidens patient på trods af knaphed på behandlere får den rette information og behandling på rette tid og sted.

Tre nye IT-løsninger gør det muligt for fremtidens patient at deltage aktivt i sit behandlingsforløb uden at skulle møde op på hospitalet. Udviklerne bag er både patienter og behandlere. IT-løsningerne kan blive en del af svaret på udfordringerne i debatten om Udkantsdanmark og det stigende antal kronikere.

Hvordan kunne danske patienter egentlig godt tænke sig at blive behandlet og samarbejde med hospitalet? Det var startskuddet for Det Borgernære Hospital.

June 20, 2010

Formålet med projektet har været, at udvikle  3 prototyper (prøvemodeller) på telemedicinske løsninger på baggrund af en brugerinnoveret proces, hvor både patienter og sundhedsprofessionelle, som brugere, har været aktive i udvikling af løsningerne. Projektet har også haft som formål, at skabe viden på tværs af patientgrupper, om brugerbehov ved telebaserede løsninger, hvor patienter kan overvåges og kommunikere medde sundhedsprofesionelle hjemme fra.