Del |

Content about Ivan Lund Pedersen

May 2, 2011

Folketingets sundhedsudvalg seminaret  den 3. marts 2010

Teknologirådet afholdt i samarbejde med Folketingets sundhedsudvalg seminaret "Sammenhæng i sundhedsvæsenet - kan IT gøre en forskel?" den 3. marts 2010. Podcast fra alle mundtlige oplæg og powerpointpræsentationer fra de oplægsholdere, som benyttede det, findes på link nedenfor.