Del |

Content about Odense

May 1, 2012

Telemedicin forventes at reducere antallet af ambulante besøg og indlæggelser, at skabe sammenhæng i patientforløbet samt at understøtte patienters aktive inddragelse i eget behandlingsforløb

CAST gennemfører forskningsbaserede projekter, udredninger og analyser inden for sundhedsøkonomi, MTV og sundhedstjenesteforskning generelt i samarbejde med offentlige og private partnere. 

January 20, 2012

Tolkebistand med video bliver en integreret del af arbejdsgangene på OUH.

Videotolkning er OUH's primære tolkebistand og har, siden et pilotprojekt i 2008, gradvist erstattet den traditionelle fremmødetolkning på OUH.
I 2012 overgår projektet til drift og bliver en integreret del af arbejdsgangene på OUH.

Siden sin spæde start er implementeringen af videotolkning på OUH og i Region Syddanmark, som helhed gået stærkt, og i efteråret 2011 nåede antallet af tolkninger via video op på antallet af fremmødetolkninger.