Del |

Content about Telemedicin

August 27, 2012

I juni blev der i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital sat strøm til et nyt telemedicinprojekt for diabetikere.

En skærm hjemme i stuen med lyd, levende billeder og direkte kontakt til kommunens sygeplejersker. Det er allerede virkeligheden for flere københavnere ramt af type 2-diabetes.

I juni blev der i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital sat strøm til et nyt telemedicinprojekt for diabetikere på kommunens forebyggelsescenter på Nørrebro.

Giver større tryghed
Den nye teknologi skal støtte diabetesramte i at tage vare på deres egen sygdom.

August 26, 2012

Det giver ikke de store umiddelbare økonomiske besparelser at bruge velfærdsteknologi for kommunerne. 

Kommuner og regioner kan godt skrue ned for forventningerne om at spare massere af penge, når fremtidens velfærdsteknologi udruller sig i de kommende år. Det skriver Ugebrevet A4 efter at have talt med flere kilder, der til daglig arbejder med den nye teknologi.

August 23, 2012

Aalborg-professor kritiserer regeringens telemedicinske handlingsplan, fordi planen ikke går i clinch med konsekvenserne i regionernes sygehusudbygning.

Regeringens telemedicinske handlingsplan, som sundhedsminister Astrid Kragh (SF) lancerede i går, er langtfra tilstrækkelig, mener ph.d. Christian Nøhr, professor ved Aalborg Universitets center for sundhedsinformatik. Han kritiserer udspillet for hverken at gå i clinch med sektorgrænser eller forholde sig til det svulmende antal sengepladser i regionernes udbygning af sygehusene.

August 14, 2012

Langt flere patienter skal have lægehjælp via pc'en ifølge ny plan. Patientforening er bekymret.

Klik istedet for kø! Sådan ser regeringen, kommunerne og regionerne fordelene for landets patienter, når de i stedet for at møde op og vente på hospitalet kan klikke sig til lægehjælp hjemme i sofaen – via computeren.

July 26, 2012

Bliv med på en guidet tour i "PatientVille"!. Udstillingen forteller en historie om en kronisk hjerte-syg patient, og viser hvordan e-health kan bidrage til at behandle patienten gennem et sygdomsforløb - fra den præhospitale del, hospitalisering, kommune og hos den praktiserende læge. 

PatientVille was a joint exhibition at the 2012 eHealth Week/World of Health IT conference, May 7th – 9th at the Bella Center in Copenhagen, Denmark.

June 15, 2012

De første resultater fra det britiske Whole System Demonstrator Programme (WSD) rokker seriøst ved den 41,4 milliarder kroner store sygehussatsning i Danmark.

Det konkluderer en række danske aktører på sundhedsområdet på baggrund af en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra det britiske sundhedsministerium. Ifølge ministeriet kan it- og telemedicinske løsninger reducere antallet af dødsfald hos kronikere med f.eks. KOL, diabetes eller hjerteinsufficiens med op til 45 pct.

June 6, 2012

Teknologisk Institut har lavet undersøgelse for Ældre Sagen der er baseret på længere interview med KOL- eller diabetespatienter mellem 64 år og 86 år.

 

Det viser en undersøgelse af ældres erfaringer med telemedicin, som Teknologisk Institut har lavet for Ældre Sagen. Undersøgelsen baserer sig på længere interview med ni KOL- eller diabetespatienter mellem 64 år og 86 år, som alle har erfaringer med at benytte telemedicin. 

Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen, mener, at undersøgelsen giver bedre overblik over et udækket område. 

May 1, 2012

Telemedicin forventes at reducere antallet af ambulante besøg og indlæggelser, at skabe sammenhæng i patientforløbet samt at understøtte patienters aktive inddragelse i eget behandlingsforløb

CAST gennemfører forskningsbaserede projekter, udredninger og analyser inden for sundhedsøkonomi, MTV og sundhedstjenesteforskning generelt i samarbejde med offentlige og private partnere. 

April 18, 2012

Behandlingen vil i de kommende år bevæge sig uden for sygehusenes matrikler og møde patienten enten i lokalmiljøet eller helt hjemme i dagligstuen mener Danske Regioners formand Bent Hansen (S).

Sygehuset på cykel og den trådløse læge. Behandlingen vil i de kommende år bevæge sig uden for sygehusenes matrikler og møde patienten enten i lokalmiljøet eller helt hjemme i dagligstuen. Sådan tegnede Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), fremtiden i går på regionernes årsmøde i Nyborg, hvor han samtidig bød kommunerne op til samarbejde om den nære sundhed.

Fælles forståelse

April 10, 2012

Står store aktører som KMD og CSC i vejen for nye aktører og nye løsninger inden for sundhedsområdet?

Gennem fire år har 15 vidt forskellige partnere arbejdet sammen i  innovationskonstoriet Intellicare med henblik på ”at udvikle teknologiske løsninger og skabe en fælles teknologisk platform, der gør det muligt at integrere intelligente hjælpemidler i plejesektoren.” Projektet begyndte i 2008, og bliver afsluttet i april 2012.

April 10, 2012

Danske Patienter er klar med nye anbefalinger om brug og implementering af telemedicin.

Et voksende antal danskere lever med kronisk eller alvorlig og langvarig sygdom – og nogle har flere sygdomme på én gang. Derfor har de i stigende grad brug for ydelser på tværs af specialer og sektorer i sundhedsvæsenet.

March 8, 2012

Patientkuffert nomineret i kategorien velfærdsteknologi -Digitaliseringsprisen 2012 

Innovation er at tænke nyt. Få ideer, som ikke er set før og føre dem ud i livet. Og det er Region Syddanmark god til på velfærdsområdet. Nomineringerne til årets digitaliseringspris er netop blevet offentliggjort. To ud af tre nominerede projekter i velfærdskategorien til årets digitaliseringspris er fra Region Syddanmark. 

Regionens formand, Carls Holst glæder sig over nomineringerne.

January 27, 2012

Det internationale forskerhold med Kristian Kidholm (OUH) i spidsen, har publiceret den første videnskabelige artikel om det telemedicinske evalueringsverktøj - MAST.

Som et led i den nationale og internationale udvikling med stadig flere anvendelser af telemedicinske løsninger, har et internationalt forskerteam med dansk ekspertise i spidsen, udviklet en standardiseret evalueringsmetode for telemedicin.

Hovedformålet med MAST (Model for ASsessment of Telemedicine) er at tilbyde forskere og beslutningstagere en enkel struktur for at vurdere effekter og konsekvenser af telemedicinske interventioner.

November 13, 2011

Hans Peder Graversen's blog kommentar fra Danske Regioner og RSI konference om regionernes fælles strategier for telemedicin og it-understøttet patient empowerment.

For en uges tid siden afholdt Danske Regioner og RSI (Regionernes Sundheds-IT) en konference om regionernes fælles strategier for telemedicin og it-understøttet patient empowerment.

Her kunne vi få at vide, hvad der forventes gennemført i den nærmeste tid: Telemedicinsk opkobling mellem ambulance og akutmodtagelse, udbredt brug af videokonferencer, telemedicinske løsninger til de store kroniske patientgrupper og i psykiatrien.

October 15, 2011

Klare muligheder for at flere med muskelsvind kan få stillet mere eksakte diagnoser ved at bruge telemedicin. 

Telemedicin hedder det, når læger, forskere eller andre eksperter benytter nye medier, såsom Skype til at undersøge patienter eller udveksle erfaringer.
I forbindelse med RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds (RCFM) årlige Brickless Konference, hvor eksperter fra hele verden er samlet for at udveksle viden om blandt andet muskelsvinddiagnosen Kongenit Muskel Dystrofi (KMD), stod RCFM for en telemedicinsk konference.

October 15, 2011

I takt med at smartphones spækkes med chips og sensorer vokser mulighederne for at bruge telefonerne til telemedicin.

I takt med at smartphones spækkes med chips og sensorer, der sammen med avancerede apps kan måle alt fra puls til den elektriske aktivitet i hjernen, vokser mulighederne for at bruge telefonerne til telemedicin, hvor data sendes videre til en læge, der kan vurdere de udlæste data.

October 9, 2011

På et pressemøde i Statsministeriet har regeringens tre partiformænd, statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) og udenrigsminister Villy Søvndal (SF) præsenteret det 80 sider lange regeringsgrundlag, der har fået titlen "Et Danmark, der står sammen".

På et pressemøde i Statsministeriet har regeringens tre partiformænd, statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) og udenrigsminister Villy Søvndal (SF) præsenteret det 80 sider lange regeringsgrundlag, der har fået titlen 'Et Danmark, der står sammen'.

September 2, 2011

"De radikale er helt klart kommet længst i deres tænkning", siger KMD-direktør Lars Monrad-Gylling til Version2.

KMD's administrerende direktør Lars Monrad-Gylling er en glad mand. Efter et valgmøde hos it-virksomheden onsdag var der bred enighed blandt politikerne om, at it aktivt skal bruges til at løse fremtidens udfordringer i velfærdssamfundet.

August 27, 2011

Et politisk flertal bestående af Socialdemokraterne, SF og Radikale vil sætte 25 millioner kroner af næste år til et telemedicinsk center.

Vil spare lægeressourcer
Det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Anders Kühnau siger, at telemedicin især er en fordel for kronisk syge patienter.


- Eksempelvis ved man, at man kan overvåge patienter med rygerlunger inde fra sygehuset, og det er meget lettere at gøre det elektronisk, hvor patienterne er der hjemme i stedet for at gå stuegang.
Det kan spare lægernes ressourcer, og vi kan bruge lægerne endnu bedre, end vi gør i dag, siger han til P4 Østjylland.

August 21, 2011

Der skal sættes turbo under indførslen af nye digitale løsninger i sundhedssektoren, mener Radikale Venstre.

Radikale Venstre har præsenteret en ny Digitaliseringsreform, der skal afsætte 500 mio. kr. til mere telemedicin i sundhedssektoren.

Der skal sættes turbo under indførslen af nye digitale løsninger i sundhedssektoren, mener Radikale Venstre, der i dag (18.08.11) har lanceret en såkaldt digitaliseringsreform.

Til det formål vil partiet afsætte en pulje på 500 mio. kr. til indkøb af ny velfærdsteknologi i kommuner og regioner, som for alvor skal sætte gang i udbredelse af telemedicin.

August 21, 2011

Formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin, Klaus Phanareth efterlyser større fokus på barrierne for telemedicin i udspil fra Radikale Venstre. 

Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin (DSKT) roser Radikale Venstre for at sætte udbredelsen af telemedicin på dagsordenen, men efterlyser samtidig større fokus på barrierne for telemedicin.

Læs udspil fra Radikale Venstre på Dagens Medicin

August 2, 2011

KMD styrker sin satsning på telemedicin i kommuner med opkøb af Rambøll Informatik. 

Når en patient i dag er i behandling for eksempelvis sår, så kræver det, at patienten jævnligt enten får besøg af en hjemmesygeplejerske eller kommer til kontrol hos en læge. Det kræver imidlertid, at hjemmesygeplejersken enten skal tilbringe en stor del af sin arbejdstid bag et rat, eller også skal kommunen betale for transport af patienterne.

Det er det primære økonomiske argument for at se på telemedicin som supplement til de behandlingstilbud, kommunerne i dag har til borgerne.

July 25, 2011

Karen Elise Jensens Fond donerer midler til udbygning af sundhedsvæsenets telemedicinudstyr Pipaluk.

Karen Elise Jensens Fond endnu en gang har valgt at støtte sundhedsvæsenet. I år har fonden doneret midler til udbygning af sundhedsvæsenets telemedicinudstyr

Pengene skal bruges til at udbygge PIPALUK gennem indkøb af et program ved navn Agnes. Dette program gør det muligt at aflæse PIPALUKS instrumenter direkte og uden forsinkelse fra en ganske almindelig pc.